Pitná voda vs. koronavírus

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že na základe stanoviska SZO (Svetovej zdravotníckej organizácie) a skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003), ako i spôsobu zásobovania pitnou vodou (s využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku, je voda z verejného vodovodu bezpečná a preto nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov.

Podľa dostupných informácií je šíriaci sa koronavírus veľmi citlivý na dezinfekciu na báze chlóru, ktorým sa pitná voda dezinfikuje.

Viac zistíte na tomto linku :

KOMVak