Pitné fontány

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v priebehu roka 2018 realizoval projekt osadenia pitných fontán na viacerých základných a stredných školách v Komárne.
Cieľom projektu je zabezpečenie pitného režimu pre žiakov a študentov a súčasne budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže
k pitnej vode ako k nápoju, ktorý je pre ľudské telo nevyhnutný a najprirodzenejší.
Jedna z posledných pitných fontán bola dodaná do rekonštruovanej telocvične gymnázia Ľ.J. Šuleka v Komárne.

KOMVak