Ekologická súťaž – vyhodnotenie

2750 kg

je správna odpoveď na otázku „KOĽKO KG ODPADU ODSTRÁNIME MESAČNE Z VEREJNEJ KANALIZÁCIE?“
Toto veľké množstvo odpadu, je potrebné pred čistením odpadových vôd z kanalizácie odstrániť. Cieľom súťaže je znížiť množstvo odpadu nachádzajúceho sa v kanalizácii a predchádzať tak jej upchávaniu. Najväčším problémom súčasnosti sú vlhčené utierky, hygienické vložky, plienky a jedlo, ktorých splachovanie spôsobuje upchávanie kanalizácie.

Nesplachuj ale ZAHOĎ !!

Záchod NIE JE odpadkový kôš!

Víťazom súťaže vyhlásenej spoločnosťou KOMVaK a.s. sa stala paniAlica N. Svojim tipom 2850 kg bola spomedzi mnohých súťažiacich najbližšie k správnej odpovedi a vyhrala poukážku v hodnote200 €podľa vlastného výberu.

Výherkyni srdečne blahoželáme.

KOMVak