Zdokonoľovacia príprava

Riaditeľ spoločnosti KOMVaK a.s. Mgr. Patrik Ruman sa zúčastnil 4.10.2018 „Zdokonoľovacej prípravy“ krízového štábu Okresného úradu Komárno a Okresnej evakuačnej komisie Okresného úradu Komárno priestoroch vodného diela Gabčíkovo, s ukážkami centrálneho dispečingu riadenia a s návštevou komplexnej centrálnej záchrannej služby, ktorá sa zaoberá so záchrannými a vyhľadávacími prácami.

KOMVak