„Komárno, záhradkárska osada Madzagoš – vodovod“

Oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie prepojenia na verejný vodovod v rámci stavby „Komárno, záhradkárska osada Madzagoš – vodovod“ bude v dole uvedených lokalitách prerušená dodávka pitnej vody. Súčasne je plánovaná aj výmena úsekového vodomeru na trase Kava-Ďulov Dvor. Dňa 12.4.2023 od 8:00 do 15:00 budú bez dodávky pitnej vody mestské časti Komárno – Kava, […]

Deratizácia od 3.4.2023

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 3.4.2023 bude vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno. UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.

Končí éra poštových poukážok

 Uhradiť faktúry za vodné a stočné môžete naďalej na všetkých poštách predložením faktúry. Na spodnej časti faktúry nájdete QR kód „Pay by square“. Na pošte tento QR kód naskenujú a tým vykonáte platbu – o tejto platbe platiteľ dostane potvrdenku. Pripomíname, že je výhodnejšie vykonať platbu bankovým prevodom. Prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo […]

Nová Osada – pre najľahšie pripojenie podávajte žiadosť do júna 2023

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna  ukončila na jeseň 2022 výkopové práce súvisiace s výstavbou verejného vodovodu v mestskej časti Nová Osada „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“. V rámci stavby bolo vybudované vodovodné potrubie v celkovej dĺžke cca 4 300m. Prvá časť v dĺžke 2250 m bola skolaudovaná a daná do užívania v priebehu roka 2021. Naša […]

KOMVaK získal ocenenie

Ešte pred pár rokmi sa vodárenská spoločnosť topila v problémoch. V tom čase bolo pre spoločnosť kľúčové nájsť spôsob, ako sa z týchto ťažkostí dostať. Vďaka usilovnej a kontinuálnej práci sa nám podarilo vymaniť sa z dvoch exekúcií, súdnych sporov, dlhov na daniach a zabránili sme povinnosti vrátiť finančné prostriedky za vybudovanie ČOV Zlatná na […]

KOMVak