Oznámenie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prác na investičnej výstavbe mesta Komárna „Kruhový objazd ul. E.B. Lukáča a križovatka ul. Priateľstva“ bude prerušená dodávka pitnej vody,
z dôvodu realizácie preloženia a prepojenia vodovodného potrubia DN 300.

Výkopové práce v záhradkárskej osade Madzagoš 

KOMVaK a.s. Vám oznamuje, že od dňa 24.10.2022 budú vykonávané výkopové a montážne práce súvisiace s realizáciou prívodu a rozvodu pitnej vody  v lokalite záhradkárska osada Madzagoš. Žiadame vlastníkov nehnuteľností   o spoluprácu pri zabezpečení stavebného priestoru a o pochopenie v prípade dočasných obmedzení na prístupových cestách k nehnuteľnostiam.

Aký je postup pri zriadení vodovodnej prípojky? (Nová Osada)

Dňa 19.10.2022 boli ukončené výkopové práce na poslednej etape stavby „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“ v rámci ktorej bolo vybudované vodovodné potrubie v dĺžke cca 2 050 m (na mape vyznačené červenou). Naša spoločnosť zaháji proces na zabezpečení vydania užívacieho vodoprávneho povolenia, tzv. kolaudáciu stavby. Po jeho vydaní bude možné Vašu nehnuteľnosť pripojiť na […]

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu havárie na prívodnom potrubí v Novej Stráži je momentálne odstávka vody v Novej Stráži a v obciach Čalovec, Okoličná na Ostrove, Zlatná na ostrove, Zemianska Olča a Tôň. V uvedených obciach bude postupne dodávka vody obnovená. V MČ.Nová Stráž bude dodávka vody obnovená po realizácii opravy poškodeného potrubia. Na odstránení […]

Jesenná deratizácia

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. oznamuje, že v termíne od 26.9.2022 do 18.10.2022 bude na území mesta Komárno a mestských častí Komárna, prebiehať pravidelná celoplošná jesenná deratizácia kanalizačnej siete a prípojok v okolí bytových domov(v správe Alternatíva a Handimex). Pri požití a styku s pokožkou môžu nástrahy ohroziť zdravie – žiadame […]

Výkopové práce MČ Nová Osada 2

KOMVaK a.s. Vám oznamuje, že dňa 19.9.2022 začala vykonávať výkopové a montážne práce súvisiace s realizáciou vodovodného potrubia v MČ. Nová Osada, v lokalite označenej v mapke. Žiadame Vás aby ste svoje motorové vozidlá v danej lokalite neparkovali na ulici, aby bolo možné pracovať systematicky a aby vozidlá pri výkopových prácach neprekážali a nedošlo k […]

KOMVak