Apríl 2021

Čistenie dažďových vpustov za mesiac marec 2021

  • Komárňanská ul. – 8ks
  • Vnútorná okružná – 3ks
  • Vodná ul. – 5ks
  • Hadovská cesta – 1ks
  • Tajovského – 2ks
  • Mederčská ul. – 1ks
  • Komenského – 7ks
  • Rákócziho ul. – 4ks
  • Špitálska ul. – 3ks
  • Valchovnícka ul. – 7ks
KOMVak