Máj 2021

Čistenie dažďových vpustov za mesiac máj 2021

 • 29. augusta – 10 ks
 • Hríbová ul. – 17 ks
 • Eötvösova ul. – 27 ks
 • Veľký rad – 4 ks
 • Mieru – 21 ks
 • E.B. Lukáča – 15 ks
 • Komenského ul. – 12 ks
 • Gombaiho ul. – 10 ks
 • Budovateľská – 34 ks
 • Lehárova ul. – 7 ks
 • Špitálska ul. – 4 ks
 • Biskupa Királya – 25 ks
KOMVak