Marec 2021

Čistenie dažďových vpustov za mesiac marec 2021

 • Lodná ul.  10ks
 • Jazerná ul.  20ks
 • Šípková ul.  4ks
 • Kvetná ul.  2ks
 • Požiarnícká ul.  2ks
 • Tesárska ul.  2ks
 • Konvalinková ul.  2ks
 • Rovná ul.  2ks
 • Krivá ul.  2ks
 • Hradná ul.  12ks
 • Hľboká ul.  9ks
KOMVak