August 2020

Čistenie dažďových vpustov za mesiac august 2020

 • Petőfiho  14ks
 • Pávia  11ks
 • Mieru  21ks
 • Odborárov  36ks
 • Dunajské nábr.  2ks
 • Prowazeková  6ks
 • Bottová  6ks
 • Tolstého  2ks
 • Ľaliová  4ks
 • Pokojná  2ks
 • Tajovského  4ks
 • Baranyaiho  2ks
 • M. Staudta  3ks
 • I. Kultsára  3ks
KOMVak