Júl 2020

Čistenie dažďových vpustov za mesiac júl 2020

  • Komáromi Kacza  59ks
  • Petőfiho  7ks
  • Nová Stráž  16ks
KOMVak