Ekologická súťaž

Uhádni množstvo odpadu odstráneného z verejnej kanalizácie
Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na ochranu životného prostredia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je voda ako podmienka pre existenciu všetkých foriem života na Zemi. K ochrane povrchových, podzemných vôd a životného prostredia sa snaží motivovať prostredníctvom osvety obyvateľov spádového regiónu. Cieľom súťaže je znížiť množstvo odpadu nachádzajúceho sa v kanalizácii a predchádzať tak jej upchávaniu. Najväčším problémom súčasnosti sú vlhčené utierky, hygienické vložky a plienky, ktorých splachovanie spôsobuje upchávanie kanalizácie.

Nesplachuj ale ZAHOĎ !!

Záchod NIE JE odpadkový kôš!

 • Do súťaže sa môžu od 1.6.2018 do 30.6.2018 zapojiť občania, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku:
  „KOĽKO KG ODPADU ODSTRÁNIME MESAČNE Z VEREJNEJ KANALIZÁCIE?“
  a pošlú svoj tip, spolu s kontaktnými údajmi mailom na sutaz@komvak.sk alebo písomne na adresu: E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno .
 • Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.komvak.sk dňa 4.7.2018.
 • Víťazom súťaže sa stáva ten, ktorý sa svojim tipom najviac priblíži k správnej odpovedi, resp. uhádne presné množstvo odpadu.
 • Výhrou v súťaži je darčeková poukážka v hodnote 200 € podľa vlastného výberu
 • Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Vyhlasovateľom súťaže.
 • Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Vyhlasovateľom súťaže.
 • Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Vyhlasovateľom súťaže.
Ekologická súťaž
KOMVak