Február 2021

Čistenie dažďových vpustov za mesiac február 2021

  • Mederčská ul.  12ks
  • Gazdovská ul.  52ks
  • Cintorínsky rad  18ks
  • Rybárska ul.  3ks
  • Malá Jarková  9ks
  • Košická  27ks
KOMVak