Jún 2020

Čistenie dažďových vpustov za mesiac jún 2020

  • Nám. M.R. Štefánika 8ks
  • Záhradnícka ul. 16ks
  • Biskupa Királya 18ks
KOMVak