„Komárno, záhradkárska osada Madzagoš – vodovod“

Oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie prepojenia na verejný vodovod v rámci stavby „Komárno, záhradkárska osada Madzagoš – vodovod“ bude v dole uvedených lokalitách prerušená dodávka pitnej vody. Súčasne je plánovaná aj výmena úsekového vodomeru na trase Kava-Ďulov Dvor.

👉 Dňa 12.4.2023 od 8:00 do 15:00 budú bez dodávky pitnej vody mestské časti Komárno – Kava, Komárno – Ďulov Dvor.

ℹ️ V danej lokalite budú pristavené cisternové vozidlá s pitnou vodou.

KOMVak