Deratizácia od 3.4.2023


KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 3.4.2023 bude vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno.

UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.

KOMVak