Končí éra poštových poukážok

 Uhradiť faktúry za vodné a stočné môžete naďalej na všetkých poštách predložením faktúry. Na spodnej časti faktúry nájdete QR kód „Pay by square“. Na pošte tento QR kód naskenujú a tým vykonáte platbu – o tejto platbe platiteľ dostane potvrdenku.

Pripomíname, že je výhodnejšie vykonať platbu bankovým prevodom. Prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo faktúry.

Faktúry je možné aj naďalej uhradiť aj v našej obchodnej kancelárii v hotovosti alebo bankovou kartou.

Šetríme tým naše lesy a prírodu.

KOMVak