Spúšťame zákaznícky portál

Zákaznícky informačný systém

Spoločnosť KOMVaK Vám cez svoju webovú stránku ponúka novú službu „ Zákaznícky informačný systém“. Jednoduchým prihlásením do systému získate prístup k nasledovným údajom :

  • Zoznam odberných miest
  • Historicky vystavené faktúry
  • Údaje o spotrebe
  • Úhrady vystavených faktúr
  • Kontaktné údaje
  • Jednoduché nahlásenie stavu vodomeru

Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete zadávať požiadavky alebo nahlásiť zmeny k Vašej zmluve.

V súčasnosti pracujeme na zavedení maďarskej mutácie, ktorá bude čoskoro aktívna.

Ďalej plánujeme rozšírenie o ďalšie funkcie, ako sú platobné brány pre priame platby z webovej stránky ako aj online sledovanie spotreby na Vašich odberných miestach.

V prípade otázok je Vám k dispozícii naša obchodná kancelária.

KOMVak