Uzávierka miestnej komunikácie

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21.2.2019 do 24.2.2019 dôjde k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na ul. Zámoryho v časti za kruhovým objazdom smerom na ul. Vnútorná okružná z dôvodu havárie kanalizačného potrubia.

Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením.

KOMVak