Priebežne sa čistia dažďové vpusty

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie priebežne vykonávajú čistenie dažďových vpustov v Komárne.

  • Po prudkých dažďoch, spoločnosť žiada aj o informáciu od obyvateľov, že v ktorých častiach, alebo lokalitách mesta, zaznamenali znova naplavený odpad do vpustov.
  • Spoločnosť musí priebežne realizovať čistenie viac ako 2500 vpustov, ktoré sa znova a znova upchávajú.
  • V predošlých rokoch bolo toto čistenie zanedbávané, takže aj ich údržba trvá dlhšie.
  • Väčším problémom sú tie časti, ktoré nepatria pod mesto o ich údržbu sa nestará naša spoločnosť a práve tieto sú príčinou najväčších problémov. Dobrým príkladom sú na to štátne cesty, ako : Bratislavská cesta, Mederčská ul., Rákócziho ul., alebo parkovisko pri Bille, ktoré sú v správe štátnych organizácií, resp. v súkromnom vlastníctve a preto ich čistenie by mali zabezpečovať vlastníci. Mesto už vo viacerých prípadoch vyzývalo majiteľov nehnuteľností a prebieha aj sústavné rokovanie so správcom ciest.
  • „KOMVaK tento rok kladie zvýšený dôraz na čistenie dažďových vpustov, avšak sú lokality, kde sa upchatie dažďových vpustov opakuje. V prípade väčších zrážok sú problémom listy, konáre stromov, tráva, ktoré zanášajú dažďové vpusty a znižujú ich odtokovú schopnosť“ – hovorí Patrik Ruman, generálny riaditeľ.
  • Z uvedeného dôvodu vyzývame obyvateľov k väčšej pozornosti k tomu, čo sa dostáva do odtoku. Očakávame vaše oznámenia, kde sa nachádzajú upchaté vpusty, aby sme ich vedeli vyčistiť. Sme toho názoru, že vzájomná spolupráca a pomoc vedie k zníženiu problémov s odtokom vody pri intenzívnych zrážkach a tým i zabráneniu väčších škôd“ – dodáva Patrik Ruman.

Vaše podnety očakávame prostredníctvom webovej stránky www.komvak.sk alebo t. č. 035/ 7722277 , alebo 035/3214161.

KOMVak