Deratizácia od 2.4.2024 do 24.5.2024

🇸🇰 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 2.4.2024 do 24.5.2024 vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno. UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.

KOMVak