Odstávka dodávky pitnej vody

„Z dôvodu plánovaných servisných technologických prác na Hlavnej čerpacej stanici Komárno bude dňa 21.02.2024 medzi 00:30 – 3:00 hod. realizovaná odstávka dodávky pitnej vody na nevyhnutne potrebný čas. Z tohto dôvodu dôjde k poklesu tlaku v distribučnom systéme, resp. k obmedzeniu dodávky pitnej vody. Po opätovnom spustení dodávky vody môže dôjsť k senzorickému zhoršeniu kvality vody.“

KOMVak