Odstávka čerpacej stanice

Hlavná čerpacia stanica Komárno – KOMVaK a.s. zásobuje pitnou vodou mesto Komárno a jeho mestské časti Nová Stráž, Hadovce, Kava, Harčáš, Malá Iža, Ďulov Dvor. Z vodného zdroja Komárno sú zásobované aj priľahlé obce Iža, Patince, Marcelová Virt, Radvaň nad Dunajom, Moča, Zlatná na Ostrove, Veľký Lél, Okoličná na Ostrove, Čalovec, Tôň, Zemianska Olča. Táto rozvodná sieť Skupinového vodovodu Komárno má celkovú dĺžku 307,56 km a je prevádzkovaná spoločnosťou KOMVaK a.s.

Dňa 21.2.2024 uskutočnila naša spoločnosť výmenu poškodeného uzáveru DN 300 na potrubí, ktorým sa voda dopravuje do spoločného výtlaku a následne do distribučnej siete. Všetky prípravné práce sa realizovali vopred, aby bol čas nutnej odstávky dodávky vody minimalizovaný. Táto odstávka čerpacej stanice trvala približne 30 minút, počas ktorých neprišlo k značnému poklesu tlaku vo vodovodnej sieti.

Výmena poškodeného uzáveru bola prevedená v nočných hodinách, keďže v tomto čase je minimálny odber pitnej vody z distribučnej siete. Sme radi, že plánované servisné práce boli vykonan rýchlo, bez komplikácií a na profesionálnej úrovni, čo vždy vedie k spokojnosti našich zákazníkov a samozrejme aj nás.

KOMVak