Jesenná deratizácia

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. oznamuje, že v termíne od 26.9.2022 do 18.10.2022 bude na území mesta Komárno a mestských častí Komárna, prebiehať pravidelná celoplošná jesenná deratizácia kanalizačnej siete a prípojok v okolí bytových domov(v správe Alternatíva a Handimex).

Pri požití a styku s pokožkou môžu nástrahy ohroziť zdravie – žiadame preto obyvateľov aby nemanipulovali s uloženými nástrahami a chránili ich pred deťmi a domácimi zvieratami.

HARMONOGRAM:
26.9.2022
Veľká Jarková
Vodná
Hlboká
Lodna
27.9.2022
Rákócziho
Kossuthovo nám.
28.9.2022
Damjanichova
Majstrovská
Jazerna
Vozova
Považská
29.9.2022
Vnútorná Okružná
Letná
M.Čáka
Gombaiho , J.Husa
Csokonaiho, Zámoriho
30.9.2022
Športová
Hradná
Tabaková
Parná
Elektrárenská cesta
3.10.2022
Centrum mesta – Dunajská
Palatínová
Školská
Valchovnicka
Župná
Jókaiho
Nádvorie Európy
4.10.2022
Františkánov
Pohraničná
Kapitánova
Záhradnícká
5.10.2022
Nám.M.R. Štefánika
Lehárova
Svätoondrejská
Tržničné nám.
6.10.2022
Dun. Nábrežie
Pevnostný rad
Rybárska
Klobúčnická
7.10.2022
Meštianská
Hrnčiarská
Klinčeková
Svätojánska
10.10.2022
Seressa
Hviezdna
Bubnová
Pávia
11.10.2022
Eötvösa
Zlatého muža
Rozmarínová
12.10.2022
Česká
Stavbárov
I.Madacha
Kúpeľná
Palatínova časť sedmička
13-14.10.2022
Špitálska
Štúrova
Biskupa Királya
17.10.2022
Cintorínsky rad
Gazdovská
18.10.2022
Senný trh
Petőfiho
Staničná
19.10.2022
Meďerčská
20-21.10.2022
Beöthiho
Nám.Svetej Rozálie
Komenského
24.10.2022
Zimná
Malá Jarková
ul. Práce
25.10.2022
Železničná
Košická
26.10.2022
Trstinová
Komárňanská
Mesačná
Slnečná
Lúčová
Veľký rad
27.10.2022
29. Augusta
Topoľová
Letecké pole I.etapa
28.10.2022
Gen. Klapku
Selyeho
K. Nagya
31.10.2022
Zlievarenská
Stredná
Kom. Kacza
II.etapa – Letecké pole
1.11.2022
Sídlisko I. – E.B.Lukáča
2.11.2022
Priateľstva
Mládeže
Odborárov
Sústružnická
3.11.2022
Sídlisko II. – Mieru
4.11.2022
Zváračská
Dvorská
Budovateľská
7.11.2022
Bauring – Hviezdoslavova
8.11.2022
Družstevná
Priemyselná
Orechový rad
9.11.2022
Slobody + stará bene
10.11.2022
Roľníckej školy
11.11.2022
nová bene – Prowazeková
14.11.2022
Nová Stráž – Podzáhradná
15.11.2022
Hlavná
16.11.2022
Hadovce
17.11.2022
Harčáš
18.11.2022
Malá Iža
Ďulov Dvor-Hlavná
Stredná
Čerhát
KOMVak