Čistenie dažďových vpustov za obdobie Júl, August, September, Október, November, December 2023

V mesiacoch Júl, August, September, Október, November a December sme  vyčistili spolu 245 ďažďových vpustov na uliciach.

Budovatel’ská

Mieru

Kapitánova

Priatel’stva

Vnút.Okružná

Župná

K.Kacza

Komenského

Selyeho

Petöfiho

M.Bela

Jazerná

Spitálska

Baštová

Trstinová

Palatínova

Színyeiho

E.B.Lukáča

Zváračska

Hríbova

Orechový rad

Topolčianska

   
 
Napriek našej snahe sa však na niektorých úsekoch v Komárne hromadila voda. Mestské komunikácie spravujeme na základe zmluvy my, avšak štátne úseky, cesty II. a III. triedy vykonáva samosprávny kraj , alebo organizácie ním poverené.
Vaša podpora a pochvaly nám dávajú silu pokračovať v našom záväzku zabezpečovať spoľahlivé služby v našom krásnom meste Komárno.
 
Ďakujeme
 
Priebežne čistíme viac ako 2500 vpustov, ktoré sa znova a znova upchávajú, najmä po prudkých dažďoch. Ak viete o upchatých vpustoch v Komárne, oznámte nám to na t. č. 035/7722277, alebo 0850 777 999.
KOMVak