Odstránenie poruchy pri Hotel Europa

KOMVaK a.s. oznamuje, že dňa 03. 07. 2019 bola odstranená havária na verejnej časti vodovodu na ul. bisk. Királya pri hoteli Európa v Komárne.

Počas opravy tejto poruchy bol zistený väčší rozsah poškodenia, ktorého odstránenie bude pokračovať dňa 5.7.2019, pričom bude obmedzená premávka v tomto úseku.

Za porozumenie ďakujeme!

KOMVak