Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 13.12.2023 boli z dôvodu cudzieho zavinenia, pri stavebnej činnosti poškodené 2. vodovodné prípojky na ul. Parná v Komárne.
Z dôvodu nutnosti ich opráv bude dňa 14.12.2023 v danej lokalite prerušená dodávka vody od 10:00 do 13:00 na ul.Elektrárenská cesta, Vnútorná Okružná 55-57,59-61, 63-67, ul. Tabaková, vrátane areálu Tabakovej a ul. Parná.

KOMVak