Výkopové práce MČ Nová Osada

KOMVaK a.s. Vám oznamuje, že od dňa 30.8.2022 budú vykonávané výkopové a montážne práce súvisiace s realizáciou vodovodného potrubia v MČ. Nová Osada, v lokalite označenej v mapke. Žiadame Vás aby ste svoje motorové vozidlá v danej lokalite neparkovali na ulici, aby bolo možné pracovať systematicky a aby vozidlá pri výkopových prácach neprekážali a nedošlo k ich poškodeniu. Ďakujeme za pochopenie.

KOMVak