Fotovoltaický zdroj Platanová alej – studne

Predmetom projektu je Výstavba nového fotovoltického lokálneho zdroja na výrobu elektriny a inštalovanými panelmi s výrobou pre vlastnú spotrebu. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v dlhodobom horizonte realizácia projektu prispeje k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie

KOMVak