Spotreba vody pod kontrolou

Vážení odberatelia,

radi by sme Vás zoznámili s NOVINKOU, ktorou pre Vás naša spoločnosť  KOMVAK po niekoľko mesačných prípravách a testovaní pripravila. Jedná sa o novú technológiu tzv. diaľkových odpočtov vodomerov tzv. SMART METERING.

Jedná sa o on-line prepojenie Vášho vodomeru s naším informačných systémom s možnosťou vzájomného využívania zdieľaných  dát získaných z vodomeru.

Predpokladom poskytovania tejto služby je osadenie Vášho vodomeru tzv. odpočtovou hlavou, ktorá cez IoT siete on-line komunikuje s našim informačných systémom, kam prenáša všetky dáta získané z  vodomeru. Čo toto riešenie prináša?

V prvom rade sa jedná o súkromie každého nášho odberateľa, lebo odpočty vodomerov prebiehajú bez nutnosti vstupu na Vašu nehnuteľnosť. Súčasne sa minimalizuje riziko chybných odpočtov a hlavne umožňuje mať spotrebu vody pod kontrolou 24 hodín s možnosťou spätného náhľadu na ktorékoľvek obdobie.

Hlavným cieľom tejto služby je zdieľanie získaných dát s odberateľom. Príjemcovia tejto služby budú mať tieto dáta sprístupnené v zákazníckom informačnom systéme.

Vedľa už dostupných údajov ako je prehľad fakturácie či histórie odpočtov vodomerov, novo získate informácie o aktuálnej spotrebe vody v grafickej podobe a to aj spätne, porovnanie skutočnej spotreby vody s aktuálnymi Vašimi zálohami. A stačí naozaj málo. Prasknutá hadica z umývačky riadu alebo práčky, kvapkajúci poistný ventil bojleru, poškodený vnútorný vodovodný rozvod či pretekajúci záchod. Bohužiaľ sa jedná o najväčšie príčiny úniku vody, ktoré Vám zvýšia náklady za vodné a stočné. S touto našou novou službou budete mať nepretržitý prehľad o svojej spotrebe a môžete predísť situáciám, keď platíte za vodu, ktorá Vám vytiekla bez využitia do kanalizácie.

Ďalšou výhodou bude možnosť nastavenia kritických hodnôt – alarmov, pri prekročení ktorých dostanete upozornenie elektronickou formou emailom.

Včasným získaním týchto informácií môžete zabrániť prípadným škodám a zabrániť nekontrolovateľnej spotrebe vody v dôsledku porúch či úniku vody v rámci Vašej nehnuteľnosti.

Veríme, že táto možnosť bude vítaným krokom nielen u firemných odberateľov či  bytových domov, ale aj u bežných odberateľov. Táto služba bude poskytovaná iba tomu, kto o ňu prejaví záujem za podmienok, za ktorých bude ponúkaná a kde bude technicky možné odpočtovú hlavu inštalovať.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme v sídle našej spoločnosti  v obchodnej kancelárii.

Kontakt : 0905 231 684, 035/7722277

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


KOMVak