Aqua Trenčín

Dňa 12.6.2018 sa zástupcovia technického úseku a generálny riaditeľ KOMVaK a.s. zúčastnili na 22. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA v Trenčíne.

KOMVak